信銀國際motion信用卡 年費11大伏位2024!(震驚真相)

本網站部分的超連結可連接至由第三方於互聯網上編載和經營之其他網站。 第三方乃非中信銀行(國際)有限公司(合稱「本行」)所擁有、控制或相關之單位,亦與本行無任何關係。 超連結本身不構成本行對第三方或其超連結之內容、產品、服務或其中包含或可用的資訊給予任何明示或暗示的批准、推薦、認可、保證及陳述。

申請前請關閉AdBlocker及「私人模式」;如無收到獎賞換領表格,可以先檢查垃圾郵件,再email比MoneyHero拎「獎賞換領表格」! 所有經MoneyHero成功申請的紀錄以有關金融機構提供資料為準。 安信信用卡同步有銀聯卡優惠,包括免海外簽賬手續費、享用LoungeKey大中華機場貴賓室3次、以HK$1換購一杯Pacific Coffee手調飲品以及享UA Cinemas買一送一戲票優惠。 安信信用卡有別於其他銀行般,沒有積分制度,但勝在簡單而用,例如一張EarnMore卡就任何簽賬都劃一有2%現金,而WeWa銀聯卡則有4%回贈。 例如美國運通卡的客戶可使用45, ,000分(視乎是什麼級別的信用卡)去換取豁免該年的年費,但建議先嘗試致電客戶服務申請豁免年費,節省開支。 合資格會員須於發卡後首 3 個月內(根據簽賬的交易日期計算) 憑信用卡累積合資格簽賬(「合資格簽賬」)滿HK$6,000 或以上。

信銀國際motion信用卡 年費: 申請要求

新客開立inMotion存款戶口後登入inMotion動感銀行,並存入$10,000及於指定日期維持總結存,可享$200現金獎賞。 有關獎賞將於2023年6月30日或之前入賬。 中信銀行國際inMotion,係介乎喺傳統銀行同虛擬銀行中間嘅產品。 佢係全港第一間銀行玩手機App開戶,同時靠佢個App亦都做到大部份嘅戶口操作,但有問題嘅話亦都可以落搵分行搵職員幫手。 不少人申請信用卡都不為借錢,只為信用卡的里數回贈或現金回贈,又或是信用卡附帶的尊貴會員服務,例如享用機場貴賓室。 到底怎樣才可豁免信用卡年費,同時享用信用卡帶來的優惠?

 • 2,如果去醫務所 用信用卡找數,計唔計零售消費呢?
 • 安信信用卡同步有銀聯卡優惠,包括免海外簽賬手續費、享用LoungeKey大中華機場貴賓室3次、以HK$1換購一杯Pacific Coffee手調飲品以及享UA Cinemas買一送一戲票優惠。
 • 換言之,計及「大富翁存款」活動及信用卡簽帳優惠,合資格的新客戶港元儲蓄戶口內首50元萬港元,最高可享2.5厘年息。
 • 必須於有效期前2019年12月31日,到Price限時購使用「Price限時購HK$400電子優惠碼」,逾期恕不受理。
 • 毋須簽賬就有$800超市禮券 / Apple Gift Card!
 • 小斯想問下今次12月8日至12月16日期間申請,有冇限要幾時之前成功批刻信用卡先符合領取$800現金卷?

網購6%回贈不包括電子錢包的網上簽帳,包括微信、支付寶、PayMe等交易,電子錢包簽帳回贈為0.55%。 免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。 如果只是單純不想繳年費的話,建議打給客服詢問是否可減免,或是其他替代方案。 如果是不會再繼續使用這張卡片的話,那就乾脆剪卡吧! 信銀國際motion信用卡 年費 免得每年都會收到年費繳交通知,甚至成為黑名單,這將不利於未來使用金融服務,如申請信貸、房貸、申辦新信用卡。 其實只要長久使用信用卡的習慣良好,但可惜沒達到免年費最低消費金額的話,還是可以嘗試打電話給客服申請減免,有試有機會。

信銀國際motion信用卡 年費: AE白金卡 | 優惠高達HK$5,900! AE細頭白金卡優惠/年費/年薪要求

今期成功申請信銀國際Motion虛擬信用卡嘅迎新優惠都算唔錯,係新卡批核後首3個月簽賬滿HK$6,000或以上,可享HK$600現金回贈。 迎新優惠係會於信用卡獲批核後 24 小時內俾埋架,之後3個月簽返夠就得! 迎新優惠期由即日起做到2021年7月31日。 如成功核實為合資格領取額外獎賞,將收到有關獎賞換領信,內有領獎日期(例子:即日至2022年4月30日),申請人必須於該期間內,於指定領獎地點和換領時間,按換領信內指示領取,若逾期未領取額外獎賞,恕不補發。 #只適用於在同一曆月內透過「inMotion動感銀行」進行日元、歐元或英鎊外幣交易滿HK$20,000之Motion信用卡會員。

 • 你好, 請問若今日(22日)申請但11月才收到成功批核通知, 是否已不符HK$400現金回贈的條件?
 • 合資格簽賬包括已獲銀行確認及誌賬之本地或海外零售簽賬(包括信用卡流動支付交易)、每月誌賬之零售商戶分期付款金額及網上購物及郵購/電話訂購。
 • 額外現金回贈將於每簽賬月完結後 3個月內存入合資格會員之Motion信用卡賬戶並顯示於月結單上。
 • 被評為2017香港最佳信貸財務機構,安信現時的主要業務是在香港和中國大陸經營信貸業務及推出各種信用卡。
 • 會員每月(按信用卡月結單周期計算)最高可得之基本現金回贈金額,將為本行批核予會員之信用額(「信用額」)或該月首HK$100,000的認可之新簽賬交易(以較低者為準),再乘以基本現金回贈比率。
 • 免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。
 • 提交申請後,你將收到一封電子郵件,通知你的申請狀態,或者你可以隨時登入inMotion動感銀行以查看你的申請狀態。

新客戶開立inMotion存款戶口後登入inMotion動感銀行,並存入$10,000及於指定日期維持每日總結存,即可享$200現金獎賞。 信銀國際motion信用卡 年費 開戶迎新只限過去12個月未曾喺信銀持有過任何戶口嘅新客。 提提大家,今次經本網申請額外獎賞同大富翁存款優惠只限全新信銀客戶,如果已經擁有信銀戶口/信用卡都係唔合資格。 持有港元綜合貨幣結單儲蓄戶口的合資格客戶,由即日起至9月29日,登記參與「大富翁存款」活動,已登記儲蓄戶口內的合資格新資金需要在登記期內至少一個工作天達到所需1萬港元要求,可享額外年利率優惠,上限50萬元。

信銀國際motion信用卡 年費: DBS Black World Mastercard: 迎新獎賞高達80,000里數

2023年2月6日至2月28日,全新客戶透過HongKongCard成功申請信銀國際Motion信用卡,送額外HK$400 超市禮券 或 Apple禮品卡。 此額外獎賞只適用於2023年2月6日至2月28日成功申請及於2023年3月31日前批核之信銀國際信用卡之全新客戶。 只適用於2020年1月30日至3月31日遞交之申請,銀行會於成功批卡後3個月內,將HK$200現金回贈存入合資格信用卡的戶口。 每位客戶無論成功申請多少信用卡,只可享HK$200現金回贈一次。 合資格外幣簽賬包括 以非港幣作交易(根據信用卡月結單上之誌賬貨幣)及附有正式交易紀錄及(3) 於計 算6%現金回贈時已於本行系統誌賬之零售及網上簽賬(「合資格外幣簽賬」)。 信銀國際Motion信用卡的迎新優惠只限中信銀行(國際)信用卡新客戶。

我們可能會從合作夥伴獲得放置其產品或服務廣告的費用。 信銀國際motion信用卡 年費 如果你點擊我們網站上的某些連結,我們也可能獲得利潤。 雖然會因此可能會影響產品資訊的順序、位置或產品資料放置的位置,但並不會影響我們對這些產品的評價。

信銀國際motion信用卡 年費: 旅行 / 外幣簽賬

香港中信銀行(國際)信銀國際Motion信用卡是由香港中信銀行發行的銀行卡。 使用信銀國際Motion信用卡你可以享受獎賞多,喜悅更多! 信銀國際Motion信用卡帶來首年簽賬2%無上限現金回贈,無論行街購物、與親朋飲飲食食、網購心頭好或者出走外國輕鬆旅遊,都讓您盡情買、盡情賺等優惠服務。 信銀國際Motion信用卡(虛擬版)係一張虛擬信用卡,信用卡申請過程和詳細資料(例如卡號、有效期和保安碼)都需透過inMotion動感銀行進行。 如你是新客戶,你的信用卡申請一般可在大約15分鐘內獲得批核。

小斯,我30.9 申請左,10月尾收到咭,打去問迎新話話跟10月1日嗰個 信銀國際motion信用卡 年費 (6%食肆網上),唔係至9月30日嗰個(6%零售),中左伏。 MoneySmart.hk努力保持信息準確。 本行根據Mastercard HK或商戶的收單銀行定義的交易類別及商戶編號全權酌情決定簽賬是否合資格簽賬。 會員進行簽賬前,本行恕不負責釐清該項簽賬合資格與否。 本行對簽賬合資格與否的決定為最終及決定性的。

信銀國際motion信用卡 年費: 信用卡免年費三大方法 + 免年費信用卡推介

新客戶申請信銀國際Motion信用卡(虛擬版),只需要香港身份證,電郵地址和手機號碼。 0.55%現金回贈金額每月最高為HK$550。 基本現金回贈最高可得之現金回贈金額,將為 i)銀行批核予會員之信用額或 ii)該月HK$100,000的基本現金回贈認可簽賬交易(以較低者為準),乘以適用之現金回贈比率(現為0.55%)。 只有已獲享銀行基本現金回贈的網上合資格簽賬方可享額外現金回贈。 網上合資格簽賬定義請參閱推廣優惠條款及細則。

信銀國際motion信用卡 年費

只要申請前12個月内沒有持有任何中信銀行(國際)信用卡產品就算為新客戶。 聲明﹕MoneyHero致力確保網站提供的資訊是最新及最準確。 網站所顯示的資訊或與金融機構或服務供應商之網站有所出入。 MoneyHero網站顯示的金融產品及服務資訊僅供參考,並非提供建議。 貸款產品比較頁面顯示的實際年利率及每月還款額是根據閣下所輸入的資料而作出之估算。

信銀國際motion信用卡 年費: 香港中信銀行(國際)信銀國際Motion信用卡

安信信用卡容易申請,即使沒有入息證明,仍然可以申請安信信用卡。 適合主婦或Slash或沒有收入證明的人士申請,而且審批速度亦遠較其他傳統銀行快。 坊間有數張信用卡「企硬」不會豁免年費,而這些信用卡的年費亦是最昂貴的,例如年費高達7,800元的「細頭卡」美國運通白金卡,以及收取年費3,800元的Citi Prestige信用卡。 不過這兩張信用卡所提供的優惠亦相當吸引,例如前者毋須簽賬亦可獲免費旅遊保障,而後者在繳交年費後會獲得飛行里數回贈。 網上簽賬現金回贈推廣只適用於由2021年1月1日至12月31日(包括首尾兩天) (「網上簽賬現金回贈推廣期」) 。

高達HK$3,680 信用卡迎新禮遇包括:參考價值為HK$2,380 之AKAI抗敏UV除蟎機、高達HK$1,200網上簽賬現金回贈及HK$100網上申請現金回贈。 2023 信銀國際motion信用卡 年費 Gogolook Co., Ltd. 本公司通過國際資訊安全標準 ISO27001、國際隱私資訊標準 ISO27701、銀行等級傳輸驗證。 本網站服務僅供貸款資訊比較,不提供代辦服務,也不收取費用。 部分信用卡提供紅利積點的優惠方案,只要消費一定金額能夠兌換點數,並透過點數來折抵年費!

信銀國際motion信用卡 年費: 信用卡年費常見問題

迎新禮物亦可選首3個月簽滿HK$8,000獲HK$700現金回贈。 近年不少傳統銀行轉攻網上平台,信銀國際2018年推出流動銀行旗艦平台「inMotion動感銀行」。 為了吸引新客戶使用服務,信銀國際推出多項優惠。 現時只要成功開戶並滿足指定條件,新客戶的首50萬存款可享高達2.5厘息。

信銀國際motion信用卡 年費

小斯想問下今次12月8日至12月16日期間申請,有冇限要幾時之前成功批刻信用卡先符合領取$800現金卷? 優惠下每月額外回贈上限合共係$200,即係上限簽$3,670。 全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請信銀國際信用卡主卡批核日起計之過去12個月內沒有取消任何信銀國際信用卡主卡之申請人。